Sisteme Anti Drone

Përdorimi i droneve si nje mjet i avancuar i zhvillimit të teknologjisë rrit nevojën për tu kujdesur që përdorimi i tyre të mos jetë nje faktor kërcënues për sigurinë e njeriut. 

Perdorimi i teknologjisë antidrone është shembull i qartë i domosdoshmërisë për të ofruar mbrojtje efektive për institucionet, ambientet e hapura dhe sipërfaqet e mëdha.

Jammer Omni-direksional

Jammer omnidireksional bllokon lidhjen e komunikimit midis dronit dhe telekomandimit duke ndërprerë marrjen e sinjaleve të navigimit satelitor nga droni.

Specifikat e produktit


E veçuar me mbulim të plotë bllokimi 360 gradë në kohë reale, bllokuesi gjithëdrejtues mbështet mbrojtje afatgjatë dhe garanci ekstreme të nivelit të lartë të sigurisë.

Low Altitude Surveillance Radar

Radari i mbikqyrjes në lartësi të ulët është një radar 3D i vëzhgimit të hapësirës që synon një zonë të mbulimit të vogël, të gjithanshëm dhe të lartë në lartësi të ulët.

Specifikat e produktit


Ai është krijuar kryesisht për zbulimin dhe gjurmimin në kohë reale të mjetit ajror, njeriut tokësor dhe objektivit të automjetit.

Kamera e Integruar PTZ

Kamera e integruar PTZ Jammer përbëhet kryesisht nga bllokuesi, tabela e saj rrotulluese dhe njësia elektro-optike, e cila përdoret për bllokimin e dronëve dhe mjekësinë ligjore.

Specifikat e produktit


Interferenca Multi-Band -> Përdoruesit mund të vendosin frekuencën që dëshirojnë të shuntojnë (900M, 1.5G, 2.4G, 5.8G)