Sisteme Inteligjente dhe Automatizimi

Rradha e pritjes së njerëzve është një ndër problemet më shqetësuese në sportelet dhe recepsionet e institucioneve e korporatave të ndryshme, si për institucionin, ashtu dhe për klientët.
Zgjidhja “Queue management” përdoret për organizimin e rradhës dhe kohës së pritjes në të gjitha këto ambiente.

  • Ekran touch screen me rezolucion të lartë
  • Mundesi organizimi e personalizimi i menusë
  • Krijimi i raporteve të transaksioneve
  • Personalizim i ekranit dhe tekstit të afishuar
    Video ose mesazhe në ekran gjatë kohës së pritjes

 Ky sistem eleminon bllokimet dhe menaxhon rradhën e klientëve gjatë gjithë orarit të punës dhe përdoret në:
   – Spitale.
   – Zyra postare.
   – Bashki.
   – Klinika.
   – Banka, etj.

Katalogu Queue Management