Sisteme Inteligjente dhe Automatizimi

Queue Management mundëson rregullimin e rradhës së pritjes së njerëzve në shërbime të caktuara si sporteli i një banke, recepsioni i një spitali ose çdo institucioni dhe korporate që përballet me flukse njerëzish për të cilën lind nevoja e mirëfunksionimit të kohë-pritjes.

Parking Solutions and Billing krijon infrastrukturën e nevojshme për një sistem rregullues parkimi automjetesh duke ndërthurur teknologji të ndryshme si lëshimi i biletës në hyrje, sinjalizimi i vendeve të lira për shoferin dhe njëkohësisht për operatorin, numërimin e orëve të qëndruara dhe llogaritjen e kostos totale duke u para programuar sipas kërkesave specifike, gjenerimin e raporteve të detajuara ditore/javore/mujore