Sisteme Sensorësh për Mbrojtje Perimetrale

Këto sisteme janë të specializuara me Sensorë dhe RadioLink për mbrojtje dhe sinjalizim perimetral dhe ndahen në dy kategori:
 
“Fence Mounted Intrusion Detection” janë sisteme të projektuara specifikisht për mbrojtjen e gardheve ose zona të rrethuara me anën e një kablli koaksial i cili sinjalizon dhe zbulon lëvizjet ose çdo tentativë për prerjen, kapërcimin ose shkundjen e tyre me qëllim depërtimin në zonën e ndaluar.
 
“Wireless Gate Sensor” eleminon nevojën e kabllit duke përdorur pajisje inovative me akselerometër të cilat zbulojnë të gjitha ndërhyrjet e mundshme për të hapur, prerë apo kapërcyer një derë të lëvizshme apo të gjithë gjatësinë e gardhit.

 

FlexZone®

Locating fence-mounted intrusion detection sensor

FlexZone is a cable-based fence-mounted system that detects and locates any attempt to cut, climb or otherwise break through the fence. FlexZone adapts to a wide variety of fence types and is ideal for sites of all sizes.

UltraWave™

Microwave intrusion detection system

UltraWave is a fully digital bi-static microwave sensor that creates an invisible field of energy between a transmitter (Tx) and receiver (Rx). When an intruder enters the field, an alarm is generated.