Sisteme skanimi me rreze X

Për të bërë të mundur identifikimin e lëndeve, apo mjeteve të caktuara, specifikishit: “X-Ray Screening” arrijnë që nëpermjet gjenerimit të rrezeve të depërtojnë në objekte, çanta, bagazhe, thasë, pako letrash duke zbuluar lëndë organike, inorganike, eksplozive, narkotike deri tek armët e ftohta ose objekte të ndaluara që në pikat hyrëse të një ndërtese.

SMITHS - HI SCAN 7555si

- X-ray generator includes optimised spectrum
- High-resolution CRISP sensor technology
- HiTraX II system platform with extended scope of services
- High-resolution image display
- Up to 37mm steel penetration
- Wire detectability up to AWG 41

ADANI - BV 6045

- AUTOMATIC IDENTIFICATION OF SUSPICIOUS OBJECTS
- THE FAULT-TOLERANT CONFIGURATION
- QUICK START-UP AND SHUTDOWN
- REAL-TIME SELF-DIAGNOSTICS
- AVAILABILITY 7 AND 3 COLORS IMAGING

Walk Through Metal Detector

Bëjnë të mundur me anën e fushës magnetike të sinjalizojnë kryesisht armë të ftohta ose metale të ndryshme të rrezikshme.

Eurologix - PD01-6,12,18 & 33 Zone WTMD

Eurologix PD01 Walkthrough Metal detector is the latest technology in Pseudo Pulse to Continuous Wave Magnetic detection. High Sensitivity and autodetect threat detection algorithms with a user friendly GUI interface makes this the most sort after security & asset protection product in the security detection market. 2017 Award winning Design and Technology. All units incorporate Ceramic & Dense detection and fully CAT5 networked.

UniqScan - UB800

33 Detecting zones, simultaneous alarm from multi-zones
sensitivity adjustable: each zone has 999 sensitivity level
automatically count passengers and alarm times
Harmless to Human body: is harmless with heart pacemaker, pregnant women, magnetic floppy, recording tapes, etc.

Vehicle and Portable Screening

Mundësojnë kontrollin automjeteve për lëndë narkotike, eksplozive apo kontrabande duke gjeneruar një imazh te plotë 3D, kryesisht funksionale për porte detare dhe PKK (Pika Kalimi Kufitare) ndërsa Skaneri Portativ integrohet në automjet për ta patur të lëvizshem për përdorim në një qytet tjetër, në rastet e një samiti sigurie ose eventi grumbullimi.

Adani - CONPASS MIP

A VAN-BASED MOBILE SECURITY SCREENING UNIT THAT COMPRISES THE CONPASS FULL BODY SCANNER AND ITS OPERATOR WORKPLACE

Smiths- ScanMobile 130130

• Incorporates HI-SCAN 130100 • Penetration up to 30mm steel (typical) • Film safe up to ISO 1600 / 33 DIN • Customizable vehicle chassis

Chemical and Radiation Detection

Këto sisteme përdoren për të identifikuar rrjedhjet kimike ose lendët radioaktive duke shmangur sulme të rrezikshme

Smiths - SABRE 5000

• Smallest and lightest tri-mode detector available • Detects trace amounts of explosives, chemical agents and narcotics • Faster clear-down with truncated alarm • Continuous automatic vapour sampling in both positive and negative modes for CWA/TIC detection • 4-hour battery

Smiths- Target-ID

• Uses proven FTIR technology • Lightweight and portable for hand-held operation • Pre-loaded library of up to 2,500 substances • Intuitive user interface requiring minimal training