Zbuloni më shumë rreth AlbaScan

Rreth AlbaScan

AlbaScan SHPK është një nga distributorët më të mëdhenj të sistemeve të sigurisë në tregun shqiptar.  Ne bashkëpunojmë me firmat më të njohura Europiane dhe Amerikane. Për më shumë, mund të na kontaktoni në rrjetet e mëposhtme.

X-RAy screening system

Për të bërë të mundur identifikimin e lëndeve, apo mjeteve të caktuara, specifikishit: “X-Ray Screening” arrijnë që nëpermjet gjenerimit të rrezeve të depërtojnë në objekte, çanta, bagazhe, thasë, pako letrash duke zbuluar lëndë organike, inorganike, eksplozive, narkotike deri tek armët e ftohta ose objekte të ndaluara që në pikat hyrëse të një ndërtese.

SMITHS - HI SCAN 6040C

- Designed for use at building entrances
- High reliability
- Best-in-class image quality
- Easy to operate
- Upgradable electronics and software
- Uses next-generation HiTrax Software & Hardware
-Cost-optimised

ADANI - BV 6045

- AUTOMATIC IDENTIFICATION OF SUSPICIOUS OBJECTS
- THE FAULT-TOLERANT CONFIGURATION
- QUICK START-UP AND SHUTDOWN
- REAL-TIME SELF-DIAGNOSTICS
- AVAILABILITY 7 AND 3 COLORS IMAGING

X-RAy screening system for human

 

Duke marrë parasysh që detektorët metalikë që përshkojnë këmbët nuk mund të përballojnë të gjitha kërcënimet më të fundit të sigurisë, sistemet inovative të sigurisë së personelit të shpikur nga ADANI duket se janë zgjidhja më e mirë dhe më efektive për mbrojtjen e sigurisë. Sot duke qënë se terroristët po përdorin gjithnjë e më shumë teknika dhe mjete të sofistikuara, siç janë armët jo metalike, eksplozivë plastikë dhe të lëngshëm, përdorimi i njerëzve për transportin e drogës, lind nevoja  që sistemet e sigurisë të jenë të përmirësuara nga teknologjitë dhe zgjidhjet më të fundit. Adani mund t’i ofrojë këto zgjidhje sigurie me një çmim të arsyeshëm.

 

ADANI DRUGUARD

Optimization of drug searching process; Elimination of the human factor; Low false alarm rate; Color outlining.

ADANI CONPASS MSART

4-joint construction; Fully relocatable; Powered by mains voltage of any country; 5 seconds - scan time; Fast installation and easy alignment; Ultra light construction.

Walk Through Metal Detector

Bëjnë të mundur me anën e fushës magnetike të sinjalizojnë kryesisht armë të ftohta ose metale të ndryshme të rrezikshme.

UniqScan - UB500

Six mutual over-lapping detecting zones, Simultaneous alarm from multi- zones
Sensitivity adjustable: Each zone has 100 sensitivity level
Sound & LED alarm: Both Side LED indicator, easily show where the metal is
CCTV: 128G, 1980*1080p camera*2pieces.
Automatically count passengers and alarm times
Alarm strength indicator on control panel
Harmless to human body: is harmless with heart pacemaker, pregnant women, magnetic floppy, recording tapes, etc.

UniqScan - UB800

33 Detecting zones, simultaneous alarm from multi-zones
sensitivity adjustable: each zone has 999 sensitivity level
automatically count passengers and alarm times
Harmless to Human body: is harmless with heart pacemaker, pregnant women, magnetic floppy, recording tapes, etc.

Vehicle and Portable Screening

Mundësojnë kontrollin automjeteve për lëndë narkotike, eksplozive apo kontrabande duke gjeneruar një imazh te plotë 3D, kryesisht funksionale për porte detare dhe PKK (Pika Kalimi Kufitare) ndërsa Skaneri Portativ integrohet në automjet për ta patur të lëvizshem për përdorim në një qytet tjetër, në rastet e një samiti sigurie ose eventi grumbullimi.

Adani - CONPASS MIP

A VAN-BASED MOBILE SECURITY SCREENING UNIT THAT COMPRISES THE CONPASS FULL BODY SCANNER AND ITS OPERATOR WORKPLACE

Smiths- ScanMobile 130130

• Incorporates HI-SCAN 130100 • Penetration up to 30mm steel (typical) • Film safe up to ISO 1600 / 33 DIN • Customizable vehicle chassis

Chemical and Radiation Detection

Këto sisteme përdoren për të identifikuar rrjedhjet kimike ose lendët radioaktive duke shmangur sulme të rrezikshme

Smiths - SABRE 5000

• Smallest and lightest tri-mode detector available • Detects trace amounts of explosives, chemical agents and narcotics • Faster clear-down with truncated alarm • Continuous automatic vapour sampling in both positive and negative modes for CWA/TIC detection • 4-hour battery

Smiths- Target-ID

• Uses proven FTIR technology • Lightweight and portable for hand-held operation • Pre-loaded library of up to 2,500 substances • Intuitive user interface requiring minimal training

AlbaScan