Zgjidhje per menaxhim parkimi

Sistemet e Parkimit ofrojnë:

  • Lëshim automatik të biletave në hyrje
  • Njoftim i shoferit dhe operatorit për vendet e lira të parkimit
  • Numërim të orëve të qëndrimit
  • Llogaritje të kostos së shërbimit
  • Programim të personalizuar
  • Raporte të detajuara ditore/ javore/ mujore

Gjurmimi me GPS bën të mundur:

  • Lokalizim të vendndodhjes së automjetit
  • Vëzhgim të automjetit në kohë reale, shpejtësinë e lëvizjes
  • Regjistrimin e historikut të lëvizjes së makinës në çdo kohë
  • Përdorimin e butonit SOS në rast emergjence